Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Az óvoda nevelőtestülete törekekszikk arra, hogy az egész óvodai életet sokszínűen, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását figyelembe véve szervezzük meg, megőrizve az óvodát óvodának. Alapelveink a következők:
  • a gyermeket- mint fejlődő személyiséget- szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg;
  • a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodánknak kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepe van;
  • az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
Intézményünk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is.
Intézményünk a 4,5 ezer lakosú Nyúl község egyetlen ilyen célú gyermeknevelési intézménye. Fenntartónk Nyúl Község Önkormányzata. A település életét döntően meghatározza, hogy ipari nagyváros, Győr vonzáskörzetében fekszik. Az óvodás gyermekek szülei többnyire a városba járnak dolgozni, de egyre többen a község és környéke kisebb-nagyobb vállalkozásaiban találnak munkalehetőséget. Büszkék vagyunk környezeti szépségeinkre: a "Lila-hegy" községünk legmagasabb pontja, a "Szurdik" Közép-Európa legnagyobb vízmosása, a földbe vájt pincesor, a Kökörcsin-körút, a Lila-hegyi kilátó mind turisztikai látványosságok, kedvelt kirándulóhelyek, melyeket óvodásainkkal is megismertetünk. Településünket vasútvonal is érinti, valamint forgalmas főútvonal szeli ketté - két kialakított gyalogosátkelőhellyel, a bevezető szakaszon körforgalommal. Ezek a lehetőségek alkalmat adnak arra, hogy óvodásainkkal is megismertessük, és gyakoroljuk a biztonságos közlekedés szabályait. Óvodánk - többek között - erre a feladatunkra is építve pályázott, és nyerte el 2020-ban a "Biztonságos óvoda" címet.
Az 1965-ben alapított két csoportos óvoda az igények növekedésével 1979-re öt csoportossá nőtte ki magát.
2005 szeptemberétől új épületkomplexumban kapott helyet az 5 óvodai csoport, világos, tágas, jól felszerelt csoportszobákkal, európai szintű játszóudvarral. Ekkor kapta az ARANYKAPU ÓVODA nevet, mellyel utalni kívánunk nevelőpartnereink felé való nyitottságunkra. Fontosnak tartjuk a színvonalas óvoda értékrendjének megtartását, a gyermekek szociokultúrájának fejlesztését, a helyes magatartás, viselkedés, alkalmazkodás elsajátítását.
2008 szeptemberétől az óvoda 6 csoportosra bővült, a férőhelyek száma 162 főre nőtt.2011-ben az intézmény kiegészült egy újabb telephellyel, melyben 2 bölcsődei csoport kapott helyet. Az intézmény neve ennek megfelelően ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE névre változott, és közös igazgatású, többcélú köznevelési intézménnyé vált.
A bölcsőde az óvodától szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként működik, ennek megfelelően külön szakmai programmal rendelkezik. A bölcsődébe felvehető gyermeklétszám: 28 fő.

2022-ben az óvodába beiratott óvodaköteles gyermekek létszáma meghaladta az Alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszámot, ezért szükségessé vált az Alapító okirat módosítása. A felvehető gyermeklétszámot 180 főre emelte a fenntartó Önkormányzat Képviselőtestülete. Az okirat szerint telephelyként működő bölcsőde hivatalosan is a Nyuszi Bölcsőde nevet kapta. 2022-ben a Nyuszi Bölcsőde egy csoporttal bővült, a felvehető gyermeklétszám 28-ról 36 főre emelkedett.
2023. március 31-én kapta meg az új csoport a működési engedélyt, így 2023. április 4-től tudjuk fogadni a 3. csoportba is a bölcsődés kisgyermekeket.
Bán Illés Csabáné
intézményvezető