Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Az óvoda nevelőtestülete törekekszikk arra, hogy az egész óvodai életet sokszínűen, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását figyelembe véve szervezzük meg, megőrizve az óvodát óvodának. Alapelveink a következők:
  • a gyermeket- mint fejlődő személyiséget- szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg;
  • a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodánknak kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepe van;
  • az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
Intézményünk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is.
Intézményünk a 4,5 ezer lakosú Nyúl község egyetlen ilyen célú gyermeknevelési intézménye. Fenntartónk Nyúl Község Önkormányzata. A település életét döntően meghatározza, hogy ipari nagyváros, Győr vonzáskörzetében fekszik. Az óvodás gyermekek szülei többnyire a városba járnak dolgozni, de egyre többen a község és környéke kisebb-nagyobb vállalkozásaiban találnak munkalehetőséget. Büszkék vagyunk környezeti szépségeinkre: a "Lila-hegy" községünk legmagasabb pontja, a "Szurdik" Közép-Európa legnagyobb vízmosása, a földbe vájt pincesor, a Kökörcsin-körút, a Lila-hegyi kilátó mind turisztikai látványosságok, kedvelt kirándulóhelyek, melyeket óvodásainkkal is megismertetünk. Településünket vasútvonal is érinti, valamint forgalmas főútvonal szeli ketté - két kialakított gyalogosátkelőhellyel, a bevezető szakaszon körforgalommal. Ezek a lehetőségek alkalmat adnak arra, hogy óvodásainkkal is megismertessük, és gyakoroljuk a biztonságos közlekedés szabályait. Óvodánk - többek között - erre a feladatunkra is építve pályázott, és nyerte el 2020-ban a "Biztonságos óvoda" címet.
Az 1965-ben alapított két csoportos óvoda az igények növekedésével 1979-re öt csoportossá nőtte ki magát.
2005 szeptemberétől új épületkomplexumban kapott helyet az 5 óvodai csoport, világos, tágas, jól felszerelt csoportszobákkal, európai szintű játszóudvarral. Ekkor kapta az ARANYKAPU ÓVODA nevet, mellyel utalni kívánunk nevelőpartnereink felé való nyitottságunkra. Fontosnak tartjuk a színvonalas óvoda értékrendjének megtartását, a gyermekek szociokultúrájának fejlesztését, a helyes magatartás, viselkedés, alkalmazkodás elsajátítását.
2008 szeptemberétől az óvoda 6 csoportosra bővült, a férőhelyek száma 162 főre nőtt.
2011-ben az intézmény kiegészült egy újabb telephellyel, melyben 2 bölcsődei csoport kapott helyet. Az intézmény neve ennek megfelelően ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE névre változott, és közös igazgatású, többcélú köznevelési intézménnyé vált.
A bölcsőde az óvodától szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként működik, ennek megfelelően külön szakmai programmal rendelkezik.

2022. szeptemberében az óvodába beiratott óvodaköteles gyermekek létszáma meghaladta az Alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszámot, ezért szükségessé vált az Alapító okirat módosítása. A felvehető gyermeklétszámot 180 főre emelte a fenntartó Önkormányzat Képviselőtestülete. Az okirat szerint telephelyként működő bölcsőde hivatalosan is a Nyuszi Bölcsőde nevet kapta. 2022-ben a Nyuszi Bölcsőde 1 csoporttal bővült, a bölcsődébe felvehető gyermeklétszám 28-ról 36 főre emelkedett. A működési engedély kiadása után tudjuk majd fogadni a 3. bölcsődei csoportba is a kisgyermekeket.
Bán Illés Csabáné
intézményvezető